Ponavljanje Božjeg imena

"Život je hodočašće  na kojem čovjek sporo korača neravnim i trnovitim putem. S Božjim imenom na usnama neće osjećati žeđ; s Božjim likom u srcu neće osjećati iscrpljenost." Sathya Sai

Od najranijih je dana prisjećanje imena Božjeg i njegovo ponavljanje bilo moćna duhovna disciplina. Iako u raznim kulturama svijeta postoje različiti načini zazivanja imena Božjeg u konačnici su sva srca nadahnuta istim, jednim jedinim Bogom. Ponavljanje Božjeg imena je oduvijek bila najvažnija  među svim duhovnim disciplinama. Ono je glavno sredstvo u otklanjanju mrlja "ja" i "moje." Kontemplacija o imenima Gospodovim, Njegovoj veličanstvenosti, milosti, svemoći, o Njemu kao onome koji sve prožima razvija poniznost, a u srcu niče duh predanosti. Um se postupno oslobađa svih misli koje ga uznemiruju, svih želja, predodžbi, te popuštanja osjetilima. Sve se nakupljene nečistoće koje zaklanjaju unutarnje blaženstvo uklanjaju i objavljuje se prikrivena božanska priroda.

Ponavljanje Božjeg imena obasut će nas milošću ako bude iskreno i predano. Bog vidi poklonikovo srce te procjenjuje ljubav i iskrenost zazivanja. Razumljivo je da nam i djela moraju biti u skladu s riječima; naš život mora biti u skladu s visokim mjerilima Božjeg učenja. Možemo odabrati bilo koje ime  Božje koje u nama pobuđuje ljubav i radost. Ako se usmjerite na jedan lik, ne zanemarujete ni ne poričete ostale. Kada zaroni u bujicu blaženstva što je podaruje Jedan koji ima ime i lik, poklonik uranja u ocean blaženstva koji je punina. Vode tog oceana nisu razdijeljene crtama povučenim zato da „područje ovoga Boga“ odvoje od „područja onoga Boga“. Zaronite bilo gdje, uronit ćete u istinsko blaženstvo.

Duhovna disciplina ponavljanja Božjeg imena mora se provoditi redovito, svakog dana. To je kao kad u kući metemo i čistimo prašinu. zanemarimo li taj posao samo na jedan dan, prašina će se početi gomilati. Oltar srca bit će čist ako je duhovna disciplina redovita. "Uvijek, u svako vrijeme, na svakom mjestu, treba razmišljati o Bogu". Samo je vrijeme u prizivanju imena Gospodnjeg ispravno i dostojno proživljeno vrijeme.

"Ljudski život je vrlo svet, plemenit i božanski. Ne bi trebao biti izgubljen u nedostojnim potragama. Krenite svetim putem i posvetite svoje vrijeme pjevanjem Božjeg imena. Nema potrebe izdvojiti posebno vrijeme ili mjesto za ovu duhovnu disciplinu. Možete to činiti bez obzira gdje ste i što radite.  Pojedinac treba platiti porez za vodu, struju, itd., ali nema poreza za ponavljanje Božjeg imena. Nitko vas ne može zaustaviti da to činite. Ponavljanje Božjeg imena je vrlo jednostavno, ali najdjelotvornije.“ Sathya Sai,  govor, 24 veljače 2002.