Odgojna djelatnost

Prvenstveni je zadatak Odgojne djelatnosti  provođenje programa Sathya Sai odgoja u duhu ljudskih vrijednosti. To je strukturirani edukacijski program za učitelje, roditelje i djecu koji njeguje i promiče univerzalne ljudske vrijednosti oduvijek zajedničke svim kulturama i vjerovanjima. Te vrijednosti su:  istina, ispravnost, ljubav, mir i nenasilje. Ne pripada ni jednoj vjeri i sukladan je svim kulturama i vjerama. Vodeće načelo Sathya Sai odgoja u duhu ljudskih vrijednosti je prvo provoditi u djelo pa onda poučavati, što znači biti primjer drugima.

Filozofija programa

 Sathya Sai odgoj u duhu ljudskih vrijednosti utemeljen je na filozofiji koja se naziva Educare. Pojam dolazi od latinske riječi „educere“ koja znači „izvući na površinu“. Duboka  duhovna istina jest da je čovjek u svojoj srži božansko biće. Iz toga slijedi  da svako ljudsko biće, bez ozira na socio-ekonomski status, vjeru, religiju, boju kože ima već u sebi duboko pohranjene  ove vrijednosti. Kako bi se probudio taj uspavani potencijal u čovjeku, kako bi  procvale ljudskih vrijednosti,  potrebno je mudro vodstvo da bi taj neograničeni potencijal izašao na površinu.

Sathya Sai odgoj u duhu ljudskih vrijednosti snažno njeguje jedinstvo religija, potiče postavljanje stropa nad željama, razvija jedinstvo glave, srca i ruku te stvara osnove za prepoznavanje jedinstva u različitosti. Ove četiri komponente predstavljaju stupove ovog programa koji teži omogućiti cjelovit razvoj djetetove osobnosti i probuditi predanu sklonost temeljnim ljudskim vrijednostima. Krajnji cilj ovoga odgoja je izgrađivanje vrsnog karaktera koji Sathya Sai definira kao jedinstvo i čistoću misli riječi i djela.

'Obrazovanje ima dva vida, prvi se odnosi na vanjsko i svjetovno obrazovanje, koje ne predstavlja ništa drugo već stjecanje knjiškog znanja. U današnjem svijetu nailazimo na mnoge koji su dobro verzirani i visoko kvalificirani u tom vidu. Drugi vid, poznat kao Educare povezan je s ljudskim vrijednostima. Riječ Educare znači izvući na površinu ono što se nalazi u nutrini. Ljudske vrijednosti prisutne su u svakom ljudskom biću, ne može ih se steći izvana. Njih je potrebno izvući iz nutrine. Educare znači iznjedriti ljudske vrijednosti. 'Iznjedriti' znači prevesti ih u djelovanje“ Sathya Sai

Provedba programa

Program Odgoja u duhu ljudskih vrijednosti (OLJV) provodi se od samog osnutka Sathya Sai organizacije u stalnoj i intenzivnoj suradnji s ESSE (European Sathya Sai Education) i ISSE SE (Institut of Sathya Sai Education of South Europe) institutima sa sjedištem u Kopenhagenu i Milanu. Njihovi osnivači i voditelji, sveučilišni profesori s Europskih sveučilišta, kontinuirano posjećuju Zagreb održavajući seminare i radionice te posvećuju puno vremena obučavanju OLJV učitelja, koje predstavlja dugotrajni proces transformiranja osobnih stavova u smislu buđenja, usvajanja i provođenja u svakodnevnom životu učenja o ljudskim vrijednostima.

Unutar centara/grupa ovaj se program provodi za djecu članova Organizacije, njihove roditelje i odrasle članove. U izravnom pristupu koristi se pet tehnika poučavanja: molitva, pričanje priča, sjedenje u tišini, zajednička aktivnost i zajedničko pjevanje. Izvan Sathya Sai organizacije elementi ovoga programa provode se u školama (u nastavi i izvannastavnim aktivnostima, satu razrednih zajednica, roditeljskim sastancima), vrtićima, fakultetima i knjižnicama.

Što je istinski ukras čovjeka?
Lotosi su ukras jezera.
Kuće i zgrade su ukras sela i grada.
Valovi su ukras oceana.
Mjesec uljepšava nebo.
A čovjekov ukras je karakter.
 Sathya Sai Baba

Educare magazin Instituta za Sathya Sai obrazovanje u južnoj Europi (ISSE SE) možete pogledati ovdje