Sūtravāhinī

SÅ«travāhinÄ« sadrži aforizme (sÅ«tre) o istinskoj stvarnosti Boga, prirode i čovjeka. BrahmasÅ«tre su znanost Vedānte. U ovoj knjizi Sathya Sai Baba “pali” univerzalni plamen ātmana (brahmavidyā), znanja o najvišoj istini. To će preobraziti svijest današnjeg čovjeka, koji je zarobljen u neznanju i materijalizmu, u kozmičku svijest tako da će moći shvatiti blaženstvo i potpuno jedinstvo Boga, čovjeka i prirode.

E-knjiga:Sūtravāhinī