SATHYA SAI NAM GOVORI 4

„Adresa na kojoj On boravi“, „Koliko ste uistinu stari?, „Kuća Gospodnja“, „Zaključni račun života“ izuzetno su zanimljivi naslovi samo nekih od 52 govora objedinjenih u ovoj knjizi koje je Sathya Sai Baba održao tijekom 1964. godine. Osim duhovne pouke, u govorima je uvijek prisutan i poticaj upućen duhovnom tražitelju da hrabro krene duhovnim putom. Već u Svom prvom govoru tê godine, Sathya Sai Baba kaže okupljenom mnoštvu  „Preuzmite ulogu junaka, a ne beznačajnog čovjeka!“

CIJENA: 30,00 kn