Vahini serija

 • RAZJAŠNJENJE DUHOVNIH SUMNJI - Sandeha Nivārini

  U dramskom dijalogu „Raščišćavanje duhovnih sumnji“ univerzalni duhovni učitelj Bhagavān Sri Sathya Sai razgovara s idealnim poklonikom koji Mu postavlja brojna osobna, duhovna i filozofska pitanja i moli Ga da nam razbistri nedoumice i nejasnoće u vezi ključnih elemenata duhovnoga razvoja.

  CIJENA: 30,00 kn

  Opširnije »
 • VRELO PROSVJETLJUJUĆE MISLI - VidyāvāhinÄ«

  Knjiga VidyāvāhinÄ« Bhagavāna Sri Sathya Sai Babe govori o onome što čovjeka prosvjetljuje, a to je vidya – znanje, učenje. Sathya Sai u ovoj knjizi iznosi što, prema bezvremenom duhovnom znanju  upanišada, treba biti okosnica procesa odgoja i obrazovanja: odgoj i obrazovanje trebaju voditi učenike i učenice k stjecanju višega znanja, cjelovite spoznaje

  CIJENA: 20,00 kn

  Opširnije »
 • VRELO VJEČNE MUDROSTI - JñānavāhinÄ«

  Knjiga predstavlja svojevrsnu sintezu filozofije joge i vedante, te je jedan od najjezgrovitijih prikaza duhovnog učenja avatara našega doba, Bhagavāna Sri Sathya Sai Babe. Knjiga „Vrelo vječne mudrosti“ analitična je knjiga, odiše jasnoćom i svjetlošću duhovnog uvida, donosi riječ Istine koja oslobađa. Osobno ju je, olovkom na papiru, napisao Bhagavān Sathya Sai. Ova knjiga nije početnička, no ona je razumljiva, ona nije lako prihvatljiva jer razara čovjekov ego, no ona je neizmjerno osnažujuća za svakog čitatelja čije je srce otvoreno i pročišćeno.

  CIJENA: 20,00 kn

  Opširnije »
 • RIJEKA LJUBAVI - PremavāhinÄ«

  Rijeka ljubavi - PremavāhinÄ« prva je knjiga iz serije Vahini knjiga, serije prikupljenih članaka koja su potekla direktno iz Njegovog pera odnosno koje je Sathya Sai osobno pisao.

  „Prema“ je sanskrtski naziv za Ljubav. Sathya Sai, govoreći o Ljubavi, opisuje ju kao najuzvišeniju, ukoliko se radi o potpunoj i bezuvjetnoj Ljubavi, bez ikakvog traga pogađanja, neokaljanu strahom. Kad takva božanska ljubav jednom procvjeta  i kad se doživi, nestaju sve različitosti, prestaje dvojnost i ostaje samo Istina.

  CIJENA: 10,00 kn

  Opširnije »
 • O BRAHMASUTRI - SÅ«travāhinÄ«

  SÅ«travāhinÄ« sadrži aforizme (sÅ«tre) o istinskoj stvarnosti Boga, prirode i čovjeka. BrahmasÅ«tre su znanost Vedānte. U ovoj knjizi Sathya Sai Baba “pali” univerzalni plamen ātmana (brahmavidyā), znanja o najvišoj istini. To će preobraziti svijest današnjeg čovjeka, koji je zarobljen u neznanju i materijalizmu, u kozmičku svijest tako da će moći shvatiti blaženstvo i potpuno jedinstvo Boga, čovjeka i prirode.

  CIJENA: 20,00 kn

  Opširnije »
 • O ISPRAVNOSTI - DharmavāhinÄ«

  U knjizi O ispravnosti - dharmavāhinÄ«, Sathya Sai kaže: "Dharma ili ispravnost je poput rijeke SarasvatÄ«, koja nevidljiva teče ispod dubokih slojeva čovjekove svijesti, hraneći korijene njegovih aktivnosti, ispunjavajući izvore misli, pročišćavajući onečišćene vrtloge osjećaja. Kad rijeka presuši ili je zaustavi pohlepa i mržnja, dolazi avatar da u nju izlije bujicu svoje milosti, da obnovi njezin svjež slobodan tijek."

  CIJENA: 20,00 kn

  Opširnije »
 • O MEDITACIJI - DhyānavāhinÄ«

  U knjizi O meditaciji - dhyānavāhinÄ«  Sathya Sai daje upute za meditaciju i obuzdavanje uma. On kaže da meditacija- dhyāna održava život kao što ga održava i hrana. Sai razlikuje koncentraciju i kontemplaciju od meditacije. Koncentracija je nepokolebljiva odlučnost koju primjenjujemo u svakodnevnom životu u području osjetila, osjećaja i intelekta. Postiže se kad se osjetila na neko vrijeme povuku i popusti vezanost za pojavni svijet. "Kad potpuno raskinete sve vezanosti, ulazite u stanje meditacije", kaže Sai.

  CIJENA: 20,00 kn

  Opširnije »
 • O UPANIŠADAMA - UpanisadvāhinÄ«

  Riječ upanišad označava proučavanje i širenje urođene istine.

  Upanišade opisuju različite razine i načine traganja da bi se to ostvarilo.

  Ova knjiga je kritički prikaz deset glavnih upanišada s predgovorom i epilogom o rijetkom tekstu koji se zove Brahmānubhava upanišad. Tê su upanišade teško razumljive i vrlo zagonetne, ali razjašnjavaju najuzvišenije istine koje su dostupne čovjekovu intelektu.

  CIJENA: 20,00 kn

  Opširnije »
 • O BHAGAVADGITI - GÄ«tāvāhinÄ«

  Knjiga GÄ«tāvāhinÄ« zapravo je BhāgavadgÄ«tā koju je Sathya Sai prepričao kako bi današnjeg čovjeka spasio od kratkovidnosti egoističnog materijalizma, i pomogao mu da  sjedini, pročisti, uzvisi i ojača sve težnje. U ovoj nas knjizi Sai ohrabruje da Mu uputimo molitvu koju je Gospod KÅ—šá¹‡a usadio Arjuni u srce: "Onako kako Ti upravljaš ovom kočijom, vodi i mene i pokazuj mi put", jer On je doista Božanski Upravljač, u svakome od nas. GÄ«tā je, kako ju je pojasnio Sai, priručnik joge i vodič za duhovnu disciplinu.

  CIJENA: 20,00 kn

  Opširnije »
 • BOŽANSKA IGRA - LÄ«lākaivalyavāhinÄ«

  Knjiga Božanska igra - lÄ«lākaivalyavāhinÄ« ( lila=igra) pisana je u obliku pitanja i odgovora između duhovnog tražitelja i Gospoda. Ona pojašnjava Vede koje su riječi Boga, date za dobrobit i sreću ljudskom društvu. Namijenjena je prvenstveno onima koji se zanimaju za vedske obrede, mantre i molitve.

  Sathya Sai objašnjava  kako je opasno samo verbalno izgovaranje Veda.Treba razumjeti duboko značenje izgovorenoga.

  CIJENA: 10,00 kn

  Opširnije »
 • RIJEKA BOŽANSKOG MIRA - PraśāntivāhinÄ«

  Knjiga Rijeka božanskog mira objašnjava nam kako steći vrhovni mir neograničen vremenom i okolnostima, toliko potreban današnjem čovjeku koji je zaokupljen i opterećen metežom svakodnevnih događaja. Svatko od nas u dubini duše osjeća da njegova prava, istinska priroda predstavlja nešto mnogo više od prolazne uloge na ovome svijetu. Neznanje o našem božanskom porijeklu uzrokom je da se mi uznosimo ili padamo, već prema toku događaja.

  CIJENA 20,00 kn

  Opširnije »
 • PRIČA O RAMI - RāmakathārasavāhinÄ« (I. dio)

  Knjiga Priča o Rāmi je snažna drama u kojoj se Bog utjelovljuje kao čovjek da bi nam kroz pouku i primjer darovao vrhovnu mudrost upućujući nas na put istine, ispravnosti, mira i ljubavi. U ovoj knjizi su otkrivene neke pojedinosti  i događaji u Raminom životu koje ni VālmikÄ«, a niti bilo koji autor poslije njega, nije opisao. Tijekom povijesti, ep o Raminom utjelovljenju je snažno utjecao na srca milijuna ljudi oblikujući i produhovljujući običaje i ponašanja mnogih naraštaja, nadilazeći miljokaze povijesti i zemljopisne granice. Ovaj sveti tekst je ljudima bio trajni izvor utjehe u tuzi, davao im životnu snagu kada ih je obuzimala kolebljivost, prosvjećivao ih kada su bili zbunjeni, nadahnjivao ih u trenucima potištenosti, vodio iz neprilika.

  CIJENA: 30,00 kn

  Opširnije »
 • PRIČA O RAMI - RāmakathārasavāhinÄ« (II. dio)

  Prateći likove iz I. dijela knjige Sathya Sai  ih dovodi u situacije u kojima se još snažnije ističu vrline pozitivnih likova, dok negativni likovi stradavaju uslijed neminovnosti nastupa posljedica njihovih postupaka. Tekst je pun tradicionalne simbolike a čak i imena  najvažnijih likova tijekom godina postali su sinonimi za  pojedine vrline i mane.

  CIJENA: 30,00 kn

  Opširnije »
 • PRIČA O KRIŠNI - BhāgavatavāhinÄ«

  Knjiga je koncipirana kao razgovor između čovjeka osuđena na smrt i velikog mudraca koji ga priprema za taj prijelaz. Ispreplićući pripovijedanje pričama o Ká¹›šá¹‡i, prisjećajući se njegovih zrelih godina te njegova utjecaja na ljude i događaje, Sathya Sai nas podsjeća na prolaznost i kratkotrajnost sadašnjeg trenutka.

  CIJENA: 30,00 kn

  Opširnije »