Hislop o božanskom pogledu

Predavanja Sai poklonika

A. Kumar Hrvatima 2010

Važnost Sai-a u našim životima

Leonardo Gutter, 2011

Jumsai: Kako je Sathya Sai Baba došao u moj život