Centri i grupe u Hrvatskoj

Pretpostavke za članstvo su da osoba bude gorljiv tražitelj na duhovnom putu i da ima potpunu vjeru u ime koje Organizacija nosi ...te da je stekla glas kao dobra osoba. To je jedino što se zahtijeva i što je potrebno, sve ostalo nije važno. (21. 4. 1967. godine)  Sathya Sai Baba

Temeljni cilj centra/grupe je osiguravanje ozračja u kojem pojedinci mogu napredovati na duhovnom putu samoostvarenja. U skladu s tim, aktivnosti Sathya Sai centra podijeljene su u tri krila: poklonstveno, odgojno i krilo služenja. Iako pojedini članovi mogu imati sklonost pridružiti se određenom krilu, jako ih se potiče da u najvećoj mogućoj mjeri podupiru i sudjeluju u radu svih aktivnosti koji se provode u Centru.

Od članova Međunarodne Sathya Sai organizacije očekuje se da na najbolji mogući način primjenjuju Devetočlani kodeks ponašanja i Deset načela koje je postavio Sathya Sai Baba i na taj način postanu primjeri Njegovog učenja.

Svaka osoba koja je navršila 18 godina života,  može postati članom Sathya Sai centra nakon što se upoznala sa smjernicama Sathya Sai organizacije i nakon što je izrazila iskrenu namjeru da ih primjenjuje.  Za članstvo se ne plaća članarina, a donacije se nikada ne traže.

ZAGREB

SSC "Istina", Šubićeva 20

SSC "Perunike", Šubićeva 20

SSG "Svjetlost", Šubićeva 20

 

ČAKOVEC

SSG Čakovec A, Matije Gupca 36

SSG Čakovec B, Aleksandra Schulteissa 17

 

BJELOVAR

SSC Bjelovar, Trumbićeva 4

 

SISAK

SSG Sisak, Kneza Trpimira 27

 

OSIJEK

SSG Osijek, Trpimirova 12

 

ORAHOVICA

SSG „Narayana“, Ljudevita Gaja 37

 

RIJEKA

SSC  „Srce“, Krešimirova 60F

 

PULA

SSC  „Gandarva“, Kaštanjer 14

 

SPLIT

SSC Rijeka Ljubavi, Lička 5

 

KNIN

SSG Knin, Medačka 1