Struktura Sai organizacije

Struktura je određena kako bi se djelotvorno provodio rad Organizacije i izgleda ovako:

Sri Sathya Sai Svjetska zaklada
Prasanthi vijeće
Zone
Regije
Središnja  vijeća
Koordinacijski odbori
Sathya Sai centri  i grupe

 

Sri Sathya Sai svjetska  zaklada

Sathya Sai Baba utemeljio je Sri Sathya Sai svjetsku zakladu 2006. godine kao tijelo koje upravlja radom Sathya Sai međunarodne organizacije. Svjetska zaklada po svojoj je nadležnosti odgovorna za sve publikacije, programe obrazovanja, programe zdravstvene zaštite i bilo koje druge međunarodne programe koje provodi Organizacija. Ona se bavi financijskim i zakonodavno-pravnim pitanjima Organizacije. Ona određuje politiku i smjernice te uspostavlja odbore koji potiču i razvijaju inicijativu za posebne programe koje će nadgledati Prasanthi vijeće.

Prasanthi vijeće

Sathya Sai Baba uspostavio je Prasanthi vijeće u studenom 2004. godine.
Nadležnosti i odgovornosti Prasanthi vijeća su:

  • Vođenje i nadgledanje rada pojedinih sastavnica Organizacije.
  • Donošenje pravila i odredbi te osiguravanje smjernica za djelovanje Organizacije.
  • Utvrđivanje svega što je potrebno za donošenje nadležnih odluka u Organizaciji i u odnosu na njezine sastavnice.
  • Sazivanje sastanka članova ili dužnosnika u Organizaciji prema potrebi.
  • Prikupljanje informacija koje se odnose na djelovanje Organizacije.

Zone, Regije i zemlje

Iz administrativnih razloga zemlje izvan Indije podijeljene su u zemljopisne Zone od kojih svaka ima svojeg predsjednika. Svaka je Zona podijeljena na Regije koju čine Središnji koordinatori koji podnose izvješća nadležnim predsjednicima Zone. Regiju čine jedna ili više zemalja. U svakoj zemlji organizaciju vodi Središnje vijeće ili Koordinacijski odbor. 
Zemalje koje čine pojedine Zone možete pogledati ovdje: Svjetske zone Sathya Sai organizacije

 Centri i grupe

Sathya Sai centar je temeljni instrument putem kojeg se ostvaruju ciljevi Organizacije. Sastoji se od najmanje devet članova koji žele sudjelovati u djelatnostima najmanje dva od tri krila Organizacije (duhovno, odgojno i krilo služenja). Osnivanje centra treba odobriti Središnje vijeće ili Koordinacijski odbor. Sathya Sai grupa se sastoji od članova kojih je manje od devet, ali više od tri (i nisu dio iste uže obitelji) koji žele sudjelovati u aktivnostima najmanje jednog od tri krila. Osnivanje grupe također trebaju odobriti za to nadležna tijela.

Članovi

Svatko tko je duhovni tragatelj, tko vjeruje u učenje Sathya Sai Babe i voljan je pridržavati se Devetočlanog kodeksa ponašanja i važećih pravila Organizacije, može postati članom Sathya Sai centra ili grupe