Misao dana

24. 6. 2018.

Štujte Gospoda i ponudite Mu osam cvjetova: nenasilje (ahimsa), kontrolu nad svojim osjetilima (indriyanigraham), suosjećanje prema svim bićima (sarvabhutadaya), strpljivost (kshama), unutarnji mir (shanti), pokoru (tapas), meditaciju (dhyana) i istinu (satya). Sada, kada se koristi druge vrste cvijeća, predanost prestaje onog trena kada se udaljite od svog oltara ili iziđete kroz vrata sobe za bogoštovlje (puja)! Kada prijeđete prag tih vrata, ljutnja, mržnja i tjeskoba obuzimaju vas i degradiraju. Bez izgradnje osobina na koje upućuje osam cvjetova, kako bi itko mogao osvojiti Božju milost? Ako 364 dana podržavate laži (asatyanarayana vrata), kakvu dobru se nadate štujući Gospoda Satyanarayanu (Satyanarayna Vrata) 365. dan u godini? Ako tvrdite da ste Saijevi poklonici, opravdajte svoju tvrdnju njegujući ove cvjetove vrlina i ponudite ih Bogu.

(Božanski govor, 6. listopada 1981.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp