Misao dana

14. 2. 2022.

Vi postajete predani Bogu za svoje dobro. Bez obzira na ime ili oblik u kojem štujete Gospoda, On će odgovoriti. On je taj daje sve, koji ispunjava svaku želju. Bilo da je poklonik u nevolji ili žudi za nekim objektom, ili je tragatelj ili mudrac (jnani), Bog odgovara u skladu s mjerom čovjekove predanosti. Utjelovljenja Boga! Za spoznavanje Boga ljubav je najlakši put. Baš kao što možete vidjeti mjesec samo kad sjaji mjesečinom, Bog, koji je utjelovljenje ljubavi, može se dosegnuti kroz ljubav. Gledajte na ljubav kao na svoj životni dah. Ljubav je bila prva kvaliteta koja se pojavila u procesu stvaranja. Sve ostale kvalitete došle su nakon toga. Stoga ispunite svoja srca ljubavlju i utemeljite svoj život na njoj!

Božanski govor, 23. studenoga 1986.

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp