Misao dana

23. 2. 2018.

Gotovo svako djelovanje potaknuto je osobnim interesom. Ta briga za osobni interes suprotna je Bogu koji je prisutan u svakome. Ako se ne spozna tog Boga, kako se može postići unutarnji mir ili mir u izvanjskom svijetu? Ne postoji uzvišenija osobina od nesebične ljubavi, koja se iskazuje služenjem drugima. Spoznajte odnos između karme i karma yoge na ispravan način. Uobičajeno djelovanje (karma) učinjeno sa sklonošću ili željom uzrokuje vezanost. Dok nesebično djelovanje bez želja postaje karma yoga. Naš bi život trebao postati božanska pričest (yoga), a ne bolest (roga). Danas većina našeg djelovanja za posljedicu ima rogu, jer smo skloni senzualnim zadovoljstvima. Oslobođenje od ovih bolesti može se postići slijedeći duhovni put. Duhovni put nije samo pjevanje bhajana ili recitiranje himni. To su samo dobra djela. Jedino djela koja se u potpunosti izvode kao dar Bogu mogu se smatrati duhovnima.

(Božanski govor, 6. travnja 1983.)

Sathya Sai Baba

Link: http://www.radiosai.org/pages/thought.asp