Termini programa centara i grupa u Hrvatskoj

Pretpostavke za članstvo su da osoba bude gorljiv tražitelj na duhovnom putu i da ima potpunu vjeru u ime koje Organizacija nosi ...te da je stekla glas kao dobra osoba. To je jedino što se zahtijeva i što je potrebno, sve ostalo nije važno. (21. 4. 1967. godine)  Sathya Sai Baba

Temeljni cilj centra/grupe je osiguravanje ozračja u kojem pojedinci mogu napredovati na duhovnom putu samoostvarenja. U skladu s tim, aktivnosti Sathya Sai centra podijeljene su u tri krila: poklonstveno, odgojno i krilo služenja. Iako pojedini članovi mogu imati sklonost pridružiti se određenom krilu, jako ih se potiče da u najvećoj mogućoj mjeri podupiru i sudjeluju u radu svih aktivnosti koji se provode u Centru.

Od članova Sathya Sai međunarodne organizacije očekuje se da na najbolji mogući način primjenjuju Devetočlani kodeks ponašanja i Deset načela koje je postavio Sathya Sai Baba i na taj način postanu primjeri Njegovog učenja.

Svaka osoba koja je navršila 18 godina života,  može postati članom Sathya Sai centra nakon što se upoznala sa smjernicama Sathya Sai organizacije i nakon što je izrazila iskrenu namjeru da ih primjenjuje.  Za članstvo se ne plaća članarina, a donacije se nikada ne traže.

 

ZAGREB

Centar "Ljubav", Šubićeva 20

Bogoštovno pjevanje: naizmjenično ponedjeljak - utorak 18 - 19 sati

Kontakt: 091/1800 040

 

Grupa "Istina", Šubićeva 20

Studijski kružok: četvrtkom od 18.00  do 19.30 sati

Kontakt: 091/598 4998

 

Grupa "Svjetlost", Šubićeva 20

 

ČAKOVEC

 Grupa  Čakovec A, Matije Gupca 36

Po dogovoru subotom od 18 do 21 sati

        Kontakt: 091/921 5063

 

Info punkt Čakovec B, Ive Režeka 15

Kontakt: 099/88 48 790 ili  042/313 325

 

BJELOVAR

 Centar Bjelovar, Frana Supila 11

Gayatri mantra: nedjeljom od 17.30 do 18 sati

Studijski kružok, bogoštovno pjevanje i meditacija na svjetlost: nedjeljom od 18 do 20 sati

Kontakt: 099/ 757 99 22

 

SISAK

Grupa Sisak (Božanske iskre), Kneza Trpimira 27

Studijski kružok i bogoštovno pjevanje : nedjeljom od 18 do 20 sati

Kontakt: 098/948 56 89

 

ORAHOVICA

Grupa „Narayana“, Pave Vukelića Paje 37

Studijski kružoci: Zimi nedjeljom od 11 do 13.30 sati

Od proljeća do zime od 17 do 19.30 sati

Kontakt: 099/507 86 34

 

RIJEKA

Centar  „Srce“, Krešimirova 60F

Studijski kružok i bogoštovno pjevanje: utorkom od 17 do 19.30 sati

Gayatri mantra i Sai Gayatri: četvrtkom od 18 do 19 sati

Kontakt: 099/825 61 91 i 051/514 509

 

PULA

Grupa  „Gandarva“, Črnjina 9

Studijski kružok: četvrtkom  u 18 sati

Kontakt: 098/941 10 51

 

SPLIT

Centar Rijeka Ljubavi, Barakovićeva 31

Studijski kružok i bogoštovno pjevanje: nedjeljom od 16.30 do 19.30 sati

Kontakt: 098/901 88 40

 

KNIN

Grupa Knin, Medačka 1

Studijski kružok: po dogovoru nedjeljom u 10 sati

Kontakt: 022/661 367