Sathya Sai knjižnice u Hrvatskoj

 

Sathya Sai knjižnice Bjelovar, Rijeka i Zagreb namijenjene su članovima Sathya Sai centara i grupa u Hrvatskoj. Uključuju sve do sada tiskane naslove Sathya Sai nakladništva Hrvatske te mnoge naslove Sathya Sai sadhana zaklade kako iz područja duhovnosti tako i iz područja Odgoja u duhu ljudskih vrijednosti. Osim na hrvatskom jeziku, velik broj knjiga za posudbu je na engleskom jeziku, a u Zagrebu postoji i mala zbirka knjiga na drugim jezicima (njemački, talijanski i francuski). Na raspolaganju za posudbu je i određeni broj CD-a i DVD-a. Članom Sathya Sai knjižnice  može postati svaki član Sathya Sai organizacije koji se pridržava općih pravila knjižnice.