Duhovna djelatnost

 

Razvijte devociju i

slobodni ste, jer

Bog preuzima na sebe

vaš teret.

Sathya Sai Baba

 

Aktivnosti duhovnog krila

Sathya Sai organizacija pruža sudioniku mnoštvo aktivnosti  koje mu pomažu u razumijevanju njegove vlastite prirode. Ta spoznaja oduvijek predstavlja čežnju svih istinskih duhovnih tražitelja svijeta. Upoznajući i razumijevajući vlastitu prirodu pojedinac ujedno spoznaje i jednotu koja se otkriva u pozadini prividnog mnoštva.  Ova spoznaja ga dovodi do toga  da voli sva bića i služi im nesebičnom ljubavlju, bez razlike u vjerskoj pripadnosti, socio-ekonomskom statusu, nacionalnosti, kasti, boji kože.

Duhovna djelatnost temelji se na učenju univerzalnog svjetskog učitelja Sathya Sai Babe. Kroz svoje govore i pisane tekstove on je razjasnio mnogobrojne drevne vedske principe te ih približio i pojasnio današnjem modernom čovjeku. To učenje ima za cilj kod pojedinca osvijestiti značenje čistog karaktera u mislima, riječima i djelima, prožetog ljudskim vrijednostima, i pomoći mu da spozna svoju urođenu božanskost.

 Duhovno krilo obuhvaća djelatnosti i aktivnosti  koje pomažu pročišćenju uma te u pojedincu učvršćuju ljubav i vjeru. One uključuju sistematsko proučavanje Sai literature i drugih svetih tekstova svih velikih religija, koje se odvija putem studijskih kružoka, jednom tjedno za članove Sai centara i grupa, a uključuje i bogoštovno pjevanje, univerzalne molitve i  meditaciju.

Tko sam ja ?

Prema učenju Sathya Sai Babe četiri su temeljna pitanja koja moraju zanimati svakog čovjeka:

"Tko sam ja?

Odakle dolazim?

Kamo idem?

Kako ću dugo boraviti na Zemlji?

        Svako duhovno istraživanje počinje s tim pitanjima i pokušava naći odgovore."

Sathya Sai Baba

 Čovječanstvo je od najranijih vremena pokušavalo shvatiti vlastitu prirodu. Od najranijih su dana ljudi štovali svoje pretke  i prirodu, stvorili su panteone bogova i božica kako bi personificirali božanska obilježja, razvili su razne psihološke, filozofske i religijske sustave. Nema kraja putevima i načinima kojima su ljudska bića tragala za identitetom i značenjem života, ali konačni odgovor dosegli su rijetki. U vanjskom svijetu tragamo za ciljem koji  leži u nama. No, kada tražimo u svojoj nutrini, izgledi za uspjeh daleko su nam veći.

Ljudi se veoma rijetko zagledaju duboko u svoju nutrinu, ali kada to učine, rađaju se veliki sveci i mudraci. Indijski svetac Ramana Maharshi svojim je učenicima preporučio da sami sebe neprestano pitaju: „Tko sam ja?“. Zahvaljujući dubokoj introspekciji neizbježno će se pojaviti odgovor: „Sama božanskost“. Kada svoje unutarnje biće doživimo kao božanskost, počet ćemo prepoznavati božanskost i u drugima. Valovi oceana nisu odvojeni jedan od drugoga, kao ni od cjeline koja je Bog. Kada Boga spoznamo u sebi, vidimo ga i u drugima. 

„Upanišade kažu da je čovjek iskra božanske ljubavi koju prekriva pet ovojnica (...). Ta ljubav stalno žudi i traži da se izrazi, da se poveća i da sve obuhvati. Ali zbrka straha, pohlepe, egoizma i pretjerivanja ne dopušta iskri da raste i osvijetli svoje ovojnice i svijet“. Sathya Sai

Duhovna disciplina

U kontekstu duhovnih kvaliteta koje duhovni tražitelj treba razviti navode se 4 temeljne kvalifikacije: razlučivanje, nevezanost, blago šest vrlina (nadzor nad umom, nadzor nad tijelom i osjetilima, povlačenje od osjetilnih objekata, uzdržanost, vjera i ravnovjesje) te čežnja za oslobođenjem.

Međutim, ljudi oklijevaju stupiti na polje duhovne discipline, premda žude za žetvom radosti. Nisu spremni platiti cijenu, ali žele da im oslobođenje padne s neba u krilo. oni bi željeli da im se vizija Boga izruči bez napora. Ali ako čovjek učini i mali korak u tom pravcu, Bog će učiniti tisuću koraka prema njemu. Jer ljudski trud i Božja milost jednako su važni; oni su poput pozitivne i negativne strane žice kroz koju teče struja.

„Božja je milost poput pljuska kiše, poput sunčeve svjetlosti. Da biste je mogli primiti, morate se posvetiti duhovnoj disciplini – sādhani, koja posudu drži uspravno da bi u sebe mogla primiti kišu, sādhani koja otvara vrata vašeg srca tako da ga sunce može obasjati“. Sathya Sai Speaks VI, str. 184