SATHYA SAI NAM GOVORI 1

Knjiga sadrži rane dragocjene govore Sathya Sai Babe koje je pohranio u srca i umove duhovnih tražitelja od davne 1953. pa sve do kraja 1960. godine. Ali On kaže da ne drži „govore“, nego je Njegovo pripovijedanje više nalik razgovorima. On prodire u sâmu srž odgovora i podiže malodušne. Naglašava djelovanje, dobro ponašanje i življenje, no isto tako upozorava da se do mira ne dolazi na lak način. „Započnite s duhovnom disciplinom odmah sada. To je lekcija koju morate naučiti.“

CIJENA: 30,00 kn